Arxiu del Blog

Materials de francès del nivell avançat

Pots trobar materials per a les lectures dels tallers de francès de nivell avançat a: –Diari Le Figaro –BBC Afrique.com ET RECOMANEM: Llegir els textos abans del taller, tractant de comprendre el context en una primera lectura; utilitzar el diccionari

Arxivat a Materials de francès

Matériels pour dialogues

En français on dit Salutations et formules de politesse Questions habituelles (I) Questions habituelles (II) Affirmations Exclamations et expressions diverses (I) Exclamations et expressions diverses (II) Qualités, états et préférences (I) Qualités, états et préférences (II) Numeraux Expressions au sujet

Arxivat a Materials de francès

Família, estat civil i habitatge / Familia, estado civil y vivienda / Famile, état civil et habitat / Family, marital status and accomodation

CATALÀ: FAMÍLIA, ESTAT CIVIL I HABITATGE CASTELLANO: FAMILIA, ESTADO CIVIL Y VIVIENDA FRANÇAIS: FAMILLE, ÉTAT CIVIL ET HABITAT ENGLISH: FAMILY, MARITAL STATUS AND ACCOMODATION 1. CATALÀ: Pare, mare, fill, filla, germà, germana. CASTELLANO: Padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana. FRANÇAIS:

Arxivat a Materials d'anglès, Materials de castellà, Materials de català, Materials de francès

Localitzacions / Localizaciones / Localisations / Locations

CATALÀ: LOCALITZACIONS CASTELLANO: LOCALIZACIONES FRANÇAIS: LOCALISATIONS ENGLISH: LOCATIONS 1. CATALÀ: On és l’estació d’autobusos? A prop, molt a prop. | Lluny, molt lluny. CASTELLANO: ¿Dónde está la estación de autobuses? Cerca, muy cerca. | Lejos, muy lejos. FRANÇAIS: Où se

Arxivat a Materials d'anglès, Materials de castellà, Materials de català, Materials de francès

Feina, estudis, professions / Trabajo, estudios, profesiones / Travail, études, professions / Job, studies, professions

CATALÀ: FEINA, ESTUDIS, PROFESSIONS CASTELLANO: TRABAJO, ESTUDIOS, PROFESIONES FRANÇAIS: TRAVAIL, ÉTUDES, PROFESSIONS ENGLISH: JOB, STUDIES, PROFESSIONS 1. CATALÀ: Avui és dia feiner. Avui és dia festiu. CASTELLANO: Hoy es día laborable. Hoy es día festivo. FRANÇAIS: Aujourd’hui c’est jour ouvrable.

Arxivat a Materials d'anglès, Materials de castellà, Materials de català, Materials de francès

Oferta i demanda / Oferta y demanda / Offre et demande / Offer and demand

CATALÀ: OFERTA I DEMANDA CASTELLANO: OFERTA Y DEMANDA FRANÇAIS: OFFRE ET DEMANDE ENGLISH: OFFER AND DEMAND 1. CATALÀ: Què volia? Voldria telefonar. CASTELLANO: ¿Qué desea? Quisiera llamar por teléfono. FRANÇAIS: Que désirez-vous? Je voudrais téléphoner. ENGLISH: May I help you?

Arxivat a Materials d'anglès, Materials de castellà, Materials de català, Materials de francès

Avisos i cartells publicitaris / Avisos y carteles publicitarios / Avis et affiches publicitaires / Signs and notices

CATALÀ: AVISOS I CARTELLS PUBLICITARIS (Segona part) CASTELLANO: AVISOS Y CARTELES PUBLICITARIOS (Segunda parte) FRANÇAIS: AVIS ET AFFICHES PUBLICITAIRES (Deuxième part) ENGLISH: SIGNS AND NOTICES (Part two) 1. CATALÀ: Tanqueu la porta, si us plau. CASTELLANO: Cierren la puerta, por

Arxivat a Materials d'anglès, Materials de castellà, Materials de català, Materials de francès

Temps / Tiempo / Temps / Weather

CATALÀ: TEMPS CASTELLANO: TIEMPO FRANÇAIS: TEMPS ENGLISH: WEATHER 1. CATALÀ: Quin temps fa avui? Avui fa bon dia. | Avui fa mal dia. CASTELLANO: ¿Qué tiempo hace hoy? – Hoy hace un buen día. | Hoy hace un mal día.

Arxivat a Materials d'anglès, Materials de castellà, Materials de català, Materials de francès

Dies, mesos, estacions, punts cardinals / Días, meses, estaciones, puntos cardinales / Jours, mois, saisons, points cardinaux / Days, months, seasons, the points of the compass

CATALÀ: DIES, MESOS, ESTACIONS, PUNTS CARDINALS CASTELLANO: DÍAS, MESES, ESTACIONES, PUNTOS CARDINALES FRANÇAIS: JOURS, MOIS, SAISONS, POINTS CARDINAUX ENGLISH: DAYS, MONTHS, SEASONS, THE POINTS OF THE COMPASS 1. CATALÀ: Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge. CASTELLANO: Lunes, martes, miércoles,

Arxivat a Materials d'anglès, Materials de castellà, Materials de català, Materials de francès

Expressions temporals / Expresiones temporales / Expressions au sujet du temps / Time expressions

CATALÀ: EXPRESSIONS TEMPORALS (Segona part) CASTELLANO: EXPRESIONES TEMPORALES (Segunda parte) FRANÇAIS: EXPRESSIONS AU SUJET DU TEMPS (Deuxième part) ENGLISH: TIME EXPRESSIONS (Part two) 1. CATALÀ: El dinar se serveix a les dues. El sopar és a dos quarts de nou.

Arxivat a Materials d'anglès, Materials de castellà, Materials de català, Materials de francès