Arxiu del Blog

Materials to dialogue

Materials to dialogue: In English on say Greetings and courtesy expressions Commonly used questions (I) Commonly used questions (II) Affirmative answers Exclamations and other expressions (I) Exclamations and other expressions (II) Qualities, states and preferences (I) Qualities, states and preferences

Arxivat a Materials d'anglès

Materials d’anglès del nivell intermedi i calendari de lectures

A continuació trobaràs el calendari de lectures dels tallers d’anglès, nivell intermedi, organitzat per setmanes: -Setmana 1: Graffiti Art in Brazil -Setmana 2: Hearing Mysterious Infrasound -Setmana 3: Breaking Dance -Setmana 4: The History of the Calendar -Setmana 5: Recycling

Arxivat a Materials d'anglès

Materials d’anglès del nivell avançat

Pots trobar materials per a les lectures dels tallers d’anglès de nivell avançat a: –BBC News –Barcelona Connect Magazine ET RECOMANEM: Llegir els textos abans del taller, tractant de comprendre el context en una primera lectura; utilitzar el diccionari per

Arxivat a Materials d'anglès

Recursos complementaris per aprendre anglès

Visual Thematic Dictionary Visual multilingual dictionary Números en anglès Diccionari multilingüe: català, castellà, anglès, francès i alemany English Pronouncing Dictionary Materials per a diàlegs Per llegir i escoltar: VOA News – Learning American English CC Prose – YouTube, una col·lecció

Arxivat a Materials d'anglès

Materials d’anglès nivell inicial amb text

A continuació trobaràs una selecció de materials per als tallers Aprenem anglès, nivell inicial amb text. Recomanem als monitors i monitores que triïn els més adequats per al seu grup: Aprenem paraules i el seu ús: –The Present of the

Arxivat a Materials d'anglès

Elementary English material, 24 july 2007

Energy use ‘drove human walking’ Humans evolved to walk upright because it uses less energy than travelling on all fours, according to researchers. A US team compared the energy used by humans and by chimpanzees in walking. The human bipedal

Arxivat a Materials d'anglès

Família, estat civil i habitatge / Familia, estado civil y vivienda / Famile, état civil et habitat / Family, marital status and accomodation

CATALÀ: FAMÍLIA, ESTAT CIVIL I HABITATGE CASTELLANO: FAMILIA, ESTADO CIVIL Y VIVIENDA FRANÇAIS: FAMILLE, ÉTAT CIVIL ET HABITAT ENGLISH: FAMILY, MARITAL STATUS AND ACCOMODATION 1. CATALÀ: Pare, mare, fill, filla, germà, germana. CASTELLANO: Padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana. FRANÇAIS:

Arxivat a Materials d'anglès, Materials de castellà, Materials de català, Materials de francès

Localitzacions / Localizaciones / Localisations / Locations

CATALÀ: LOCALITZACIONS CASTELLANO: LOCALIZACIONES FRANÇAIS: LOCALISATIONS ENGLISH: LOCATIONS 1. CATALÀ: On és l’estació d’autobusos? A prop, molt a prop. | Lluny, molt lluny. CASTELLANO: ¿Dónde está la estación de autobuses? Cerca, muy cerca. | Lejos, muy lejos. FRANÇAIS: Où se

Arxivat a Materials d'anglès, Materials de castellà, Materials de català, Materials de francès

Feina, estudis, professions / Trabajo, estudios, profesiones / Travail, études, professions / Job, studies, professions

CATALÀ: FEINA, ESTUDIS, PROFESSIONS CASTELLANO: TRABAJO, ESTUDIOS, PROFESIONES FRANÇAIS: TRAVAIL, ÉTUDES, PROFESSIONS ENGLISH: JOB, STUDIES, PROFESSIONS 1. CATALÀ: Avui és dia feiner. Avui és dia festiu. CASTELLANO: Hoy es día laborable. Hoy es día festivo. FRANÇAIS: Aujourd’hui c’est jour ouvrable.

Arxivat a Materials d'anglès, Materials de castellà, Materials de català, Materials de francès

Oferta i demanda / Oferta y demanda / Offre et demande / Offer and demand

CATALÀ: OFERTA I DEMANDA CASTELLANO: OFERTA Y DEMANDA FRANÇAIS: OFFRE ET DEMANDE ENGLISH: OFFER AND DEMAND 1. CATALÀ: Què volia? Voldria telefonar. CASTELLANO: ¿Qué desea? Quisiera llamar por teléfono. FRANÇAIS: Que désirez-vous? Je voudrais téléphoner. ENGLISH: May I help you?

Arxivat a Materials d'anglès, Materials de castellà, Materials de català, Materials de francès