Les set diferències de l’ABECEDARI català respecte del castellà

Hi ha dos tipus de lletres:

a) les vocals, que són:

a abans

e enteniment

i imaginació

o ordre

u última vocal

Les vocals a i e es neutralitzen, i la o es converteix en u, en algunes variants dialectals.

b) les consonants, que són:

b be bonic, Barcelona, bec

c ce ceba cigar (sona com la “s” de Sevilla)
Però: català colla culpa

ç ce trencada ço açò feliç (sona com la “s” de Sevilla)

d de dit, al fin de paraula sona “t” fred (“fret“)

f efa fill

g ge galliner gos guardiola
güell guenyo guinyol
Però: germà gimnàs

h hac herba

j jota joc

k ca kirsch

l ela lavabo

m ema mare

n ena nas

p pe pare

q cu quadre (“kuadre”), qualitat(“kualitat”)

r erra ram, carro, carícia

s essa sabó casa

t te tap

v be baixa vinya

w be doble whisky

x ics ximple (“shimple”) xafarder (“shafarder”)
Algunes variants dialectals afegeixen un “t” al davant de la “x” i pronuncien “tshimple” i “tshafarder”.
Però taxi (“taksi”) i axial (“aksial”).
I  examen (“egzamen”) i exercici (“egzersissi”).

y i grega yeadonià (relatiu a Yeadon, Anglaterra)

z zeta zombi

Hi ha també els dígrafs, que són combinacions de dues lletres per representar un sol so:

– gu (davant de e o i ) guitarra guenyo
Però: pingüí aigües

– ig desig (“desitsh“)

– ix (després de vocal) caixa (algunes varians dialectals sonoritzen la i)

– ll llest

-l·l (sempre entre vocals) col·laborar

-ny Catalunya

-qu (davant de e o i) Querol Quico
Però: qüestió ubiqüitat

-rr carro

– ss cassola

– tx despatx (“despatsh“)

Organitza: Aprenem Idiomes
aprenem@gmail.com
Sophia Blasco Castell, coordinadora

Coach personal

Arxivat a Materials de català
A %d bloguers els agrada això: