Feina, estudis, professions / Trabajo, estudios, profesiones / Travail, études, professions / Job, studies, professions

CATALÀ: FEINA, ESTUDIS, PROFESSIONS
CASTELLANO: TRABAJO, ESTUDIOS, PROFESIONES
FRANÇAIS: TRAVAIL, ÉTUDES, PROFESSIONS
ENGLISH: JOB, STUDIES, PROFESSIONS

1. CATALÀ: Avui és dia feiner. Avui és dia festiu.
CASTELLANO: Hoy es día laborable. Hoy es día festivo.
FRANÇAIS: Aujourd’hui c’est jour ouvrable. Aujourd’hui c’est jour férié.
ENGLISH: Today is a working day. Today is a holiday.

2. CATALÀ: Faig vacances. Vaig a la feina.
CASTELLANO: Tengo vacaciones. Voy a trabajar.
FRANÇAIS: J’ai des vacances. Je vais travailler.
ENGLISH: I’m on holidays. I’m going to work.

3. CATALÀ: Treballo de perruquer. Treballo de perruquera. Treballo de cambrer. Treballo de cambrera.
CASTELLANO: Trabajo como peluquero. Trabajo como peluquera. Trabajo como camarero. Trabajo como camarera.
FRANÇAIS: Je travaille comme coiffeuse. Je travaille comme garçon.
ENGLISH: I work as a hairdresser. I work as a waiter.

4. CATALÀ: No tinc feina. Estic a l’atur.
CASTELLANO: No tengo trabajo. Estoy en el paro.
FRANÇAIS: Je n’ai pas de travail. Je suis au chômage.
ENGLISH: I haven’t got a job. I’m unemployed.

5. CATALÀ: Cerco feina. Necessito una feina.
CASTELLANO: Busco trabajo. Necesito un trabajo.
FRANÇAIS: Je cherche du travail. J’ai besoin d’un travail.
ENGLISH: I’m looking for a job. I need a job.

6. CATALÀ: Sóc comerciant. Sóc professor. Sóc professora. Sóc pagès. Sóc pagesa.
CASTELLANO: Soy comerciante. Soy profesor. Soy profesora. Soy campesino. Soy campesina.
FRANÇAIS: Je suis commerçant. Je suis professeur. Je suis paysan.
ENGLISH: I’m a trader. I’m a teacher. I’m a farmer.

7. CATALÀ: Estudio català. Estudio francès. Estudio castellà. Estudio alemany. Estudio anglès.
CASTELLANO: Estudio catalán. Estudio francés. Estudio español. Estudio alemán. Estudio inglés.
FRANÇAIS: J’apprend le catalan. J’apprend le français. J’apprend l’espagnol. J’apprend l’allemand. J’apprend l’anglais.
ENGLISH: I study Catalan. I study French. I study Spanish. I study German. I study English.

8. CATALÀ: Estudio matemàtiques. Estudio psicologia. Estudio química. Estudio filologia. Estudio dret.
CASTELLANO: Estudio matemáticas. Estudio psicología. Estudio química. Estudio filología. Estudio derecho.
FRANÇAIS: J’étudie les mathématiques. J’étudie la psychologie. J’étudie la chimie. J’étudie la philologie. J’étudie le droit.
ENGLISH: I study mathematics. I study psychology. I study chemistry. I study philology. I study law.

9. CATALÀ: Saps nedar? Saps cuinar? Saps parlar català?
CASTELLANO: ¿Sabes nadar? ¿Sabes cocinar? ¿Sabes hablar catalán?
FRANÇAIS: Est-ce que tu sais nager? Est-ce que tu sais faire la cuisine? Parles-tu catalan?
ENGLISH: Can you swim? Can you cook? Can you speak Catalan?

Adaptat de: / Adaptado de: / Adapté de: / Adapted from: A l’abast

Organitza: / Organiza: / Organisation: / Organized by: Aprenem Idiomes
aprenem@gmail.com
Sophia Blasco Castell, coordinadora / coordinatrice / coordinator

Coach personal

Arxivat a Materials d'anglès, Materials de castellà, Materials de català, Materials de francès
%d bloggers like this: