Expressions temporals / Expresiones temporales / Expressions au sujet du temps / Time expressions

CATALÀ: EXPRESSIONS TEMPORALS (Segona part)
CASTELLANO: EXPRESIONES TEMPORALES (Segunda parte)
FRANÇAIS: EXPRESSIONS AU SUJET DU TEMPS (Deuxième part)
ENGLISH: TIME EXPRESSIONS (Part two)

1. CATALÀ: El dinar se serveix a les dues. El sopar és a dos quarts de nou.
CASTELLANO: La comida se sirve a las dos. La cena es a las ocho y media.
FRANÇAIS: Le déjeuner sera servi à deux heures. Le dîner sera à huit heures et demie.
ENGLISH: Lunch is served at two. Dinner is served at half past eight.

2. CATALÀ: Quin temps dura? Cinc hores.
CASTELLANO: ¿Cuánto tiempo dura? Cinco horas.
FRANÇAIS: Combien dure-t-il? Cinq heures.
ENGLISH: How long does it take? Five hours.

3. CATALÀ: Quin temps falta? Tres setmanes.
CASTELLANO: ¿Cuánto tiempo falta? Tres semanas.
FRANÇAIS: Combien de temps manque-t-il? Trois semaines.
ENGLISH: How long is it before that? Three weeks.

4. CATALÀ: Quin temps trigarà a tornar? Al voltant d’una hora.
CASTELLANO: ¿Cuánto tiempo tardará en volver? Aproximadamente una hora.
FRANÇAIS: Il/Elle sera combien de temps à revenir? Presqu’une heure.
ENGLISH: When will he/she be back? He / She will be back in about an hour.

5. CATALÀ: Fa tres setmanes. Des de fa set setmanes.
CASTELLANO: Hace tres semanas. Desde hace siete semanas.
FRANÇAIS: Il y a trois semaines. Depuis sept semaines.
ENGLISH: Three weeks ago. For seven weeks.

6. CATALÀ: Abans de dues hores. Després de quatre dies.
CASTELLANO: Antes de dos horas. Después de cuatro días.
FRANÇAIS: Avant deux heures. Après quatre jours.
ENGLISH: Less than two hours. In four days time.

7. CATALÀ: A un quart de deu. Al voltant de les set i vint.
CASTELLANO: A las nueve y cuarto. Sobre las siete y veinte.
FRANÇAIS: A neuf heures et quart. Vers sept heures vingt.
ENGLISH: At a quarter past nine. At about twenty past seven.

8. CATALÀ: Tinc molt de temps. Tinc poc temps. No tinc temps.
CASTELLANO: Tengo mucho tiempo. Tengo poco tiempo. No tengo tiempo.
FRANÇAIS: J’ai beaucoup de temps. J’ai peu de temps. Je n’ai pas le temps.
ENGLISH: I have plenty of time. I don’t have much time. I don’t have time.

Adaptat de: / Adaptado de: / Adapté de: / Adapted from: A l’abast

Organitza: / Organiza: / Organisation: / Organized by: Aprenem Idiomes
aprenem@gmail.com
Sophia Blasco Castell, coordinadora / coordinatrice / coordinator

Coach personal

Arxivat a Materials d'anglès, Materials de castellà, Materials de català, Materials de francès
%d bloggers like this: